KINH TẾ

V.v công bố và lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2010-2020
Ngày đăng 11/06/2020 | 15:52  | Lượt xem: 770

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

PHỤ LỤC KÈM THEO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1577
Lượt truy cập trong tuần: 16241
Lượt truy cập trong tháng: 94565
Lượt truy cập trong năm: 94565
Tổng số truy cập: 2385864