NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Minh Phú.
Ngày đăng 21/08/2019 | 21:39  | Lượt xem: 167

Ngày 25 tháng 7 năm 2019, đồng chí Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Minh Phú

Ngày 25 tháng 7 năm 2019, đồng chí Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về  phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân  và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Minh Phú. Tham dự buổi làm việc có: đồng chí Ủy viên BTV phụ trách cụm, Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, thành viên Ban chỉ đạo chương trình 02-CTr/TU, Bí thư chi bộ và Trưởng các thôn thuộc xã Minh Phú.

          Qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về  phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân  và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Minh Phú cho thấy: Đến tháng 7/2019, xã đã có 13/19 tiêu chí đã đạt chuẩn: Quy hoạch, Thủy lợi, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa, Quốc phòng và an ninh; 05/19 tiêu chí cơ bản đạt: Giao thông, Điện,  Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và ATTP, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; còn 01 tiêu chí chưa đạt: Trường học.

Phong trào toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ và lan tỏa đến tất cả các thôn, khu, tổ dân cư trên địa bàn xã. Thu nhập bình quân đầu tăng từ 41 triệu đồng/người/năm năm 2018. Tỉ lệ hộ nghèo giảm hiện nay có 65 hộ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1%. Nhờ công tác dồn điền đổi thửa trong nông nghiệp, cùng với việc quan tâm cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho người dân đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung, tăng tỉ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động, góp phần tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dần hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết khép kín. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, hệ thống giao thông, trường học, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, tạo bộ mặt nông thôn khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

     Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà xã Minh Phú đã đạt được trong những năm qua.  Xã đã có nhiều gắng, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân  và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã. Trong quá trình triển khai, thực hiện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân; chủ động, phối hợp với các đơn vị do vậy Chương trình 02-CTr/TU của xã đã đạt được những kết quả khởi sắc.

 

           

 

           

 

          Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra trong quá trình triển khai thực hiện xã vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Đó là: Trong quá trình thực hiện chưa huy động hết được khả năng, năng lực của người dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân; Công tác quy hoạch  chưa có vùng sản xuất tập trung lớn, quy mô xản xuất nhỏ lẻ, mạnh mún; Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội còn chậm; Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm; tiêu chí vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đã đạt nhưng chưa thật sự bền vững…

          Để hoàn thành các tiêu chí trở thành xã nông thôn mới của huyện trong năm 2019, UBND huyện yêu cầu UBND xã Minh Phú tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, rà soát lại toàn bộ các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới; xây dựng kế hoạch, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, Ban Quản lý xã và Ban phát triển thôn để thực hiện, hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo về đích nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch. Xã Minh Phú cần nghiên cứu thực tiễn để đưa giống cây trồng chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng vào sản xuất; Tiếp tục đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, các mô hình kinh tế giá trị, hình thành các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Đặc biệt là dịch Tả lợn Châu Phi. Xây dựng phương án, định hướng, hướng dẫn người dân thực hiện tái đàn trong chăn nuôi sau khi công bố hết dịch; có thể chuyển hướng cơ cấu chăn nuôi sang chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo người dân có thu nhập, ổn định đời sống. Tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp trong khu dân cư. Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đặc biệt là công tác quản lý đất đai, TTXD trên địa bàn; Thường xuyên kiểm tra, rà soát để tiếp tục giữ vững, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt; Tập trung nguồn lực, các giải pháp để hoàn thành tiêu chí chưa đạt; Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đặc biệt là công tác quản lý đất đai, TTXD trên địa bàn; chú trọng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, công tác cải cách hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận, được hưởng lợi, chăm lo kịp thời để nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân trên địa bàn.

          Cũng tại buổi kiểm ta, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ, các Hội, đoàn thể; yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc huyện căn cứ nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát lại, tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ xã trong quá trình triển khai thực hiện để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt và sớm hoàn thành tiêu chí chưa đạt để xã về đích xã nông thôn mới trong năm 2019./.

                                      Văn phòng HĐND- UBND huyện

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 541
Lượt truy cập trong tuần: 23725
Lượt truy cập trong tháng: 75587
Lượt truy cập trong năm: 75587
Tổng số truy cập: 2366886