NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Giao ban Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 02-CTr/TU
Ngày đăng 15/05/2020 | 07:23  | Lượt xem: 1781

Sáng 14-5, đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 02-CTr/TU huyện Sóc Sơn chủ trì Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo với Bí thư, Chủ tịch UBND các xã về tình hình triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến hết tháng 4 năm 2020, kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với xã Nam Sơn, kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn Huyện năm 2020.

Đồng chí Vi Thị Bình Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Dân vận triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2020

4 tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU, trong đó giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các xã, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm để triển khai thực hiện. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của 25 xã trên địa bàn; tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình Thành phố công nhận xã Minh Phú đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới lên 25/25 xã.

Năm 2020, huyện tiếp tục thực hiện và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng mới 104,48km đường liên xã, trục xã, trục thôn; 54,57km hệ thống rãnh thoát nước từ nguồn vốn ngân sách; 152km đường và rãnh thoát nước theo cơ chế đặc thù nhà nước và nhân dân cùng làm; tiếp tục hoàn thành và thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 21 trường học, 01 nhà văn hóa, phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia. Giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 245 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,8 triệu đồng, phấn đấu năm 2020 đạt 50 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hiện là 1,06%, phấn đấu năm 2020 giảm 250 hộ. Văn hóa - xã hội - môi trường được tập trung chỉ đạo. 95% rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom và vận chuyển trong ngày, 99% hộ dân dùng nước sạch và hợp vệ sinh. Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn được phát huy, có hiệu lực, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Huyện tự đánh giá đạt 9/9 tiêu chí, đủ điều kiện được công nhận huyện nông thôn mới. Đến hết quý I năm 2020, huyện Sóc Sơn có 27 sản phẩm được phân hạng đạt 4 sao (trong đó có 1 sản phẩm chè an toàn Bắc Sơn, 01 sản phẩm bánh chưng xanh Hải Yến, 05 sản phẩm nấm KMS, 20 sản phẩm rau hữu cơ Thanh Xuân). Năm 2020, huyện đặt mục tiêu xây dựng 19 sản phẩm OCOP.

Đồng chí Hồ Việt Hùng - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì thảo luận

Đối với kế hoạch xây dựng xã Nam Sơn hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, Nam Sơn có 12 tiêu chí đạt, còn 7 tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là yếu tố trường học, môi trường, thu nhập bình quân đầu người… cần được tập trung chỉ đạo. Kế hoạch xây dựng khu dân cư an toàn “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” sẽ được triển khai đến 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, nhằm mục tiêu từng bước nâng cao nâng cao chất lượng các phong trào ở khu dân cư, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo huyện thực hiện Chương trình 02-CTr/TU phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo Huyện thực hiện Chương trình 02-CTr/TU yêu cầu các xã cần tập trung vào cuộc, xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, phải làm thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn trong sạch, vững mạnh. Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng xã nông thôn mới. Tập trung huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quan tâm hoạt động kết nối, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, liên kết đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng nông sản và thu nhập. Hỗ trợ phát triển hệ thống dịch vụ nông thôn. Thực hiện đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo khu vực nông thôn.  Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nông dân. Văn phòng nông thôn mới hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện nông thôn mới năm 2020 trước ngày 15-6.

Đối với việc thực hiện hoàn thành xã Nam Sơn nông thôn mới nâng cao, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban chỉ đạo xã Nam Sơn tập trung chỉ đạo thực hiện duy trì, nâng cao 12 tiêu chí đã đạt và triển khai thực hiện hoàn thành 7 tiêu chí chưa đạt (gồm: tiêu chí quy hoạch, trường học, thu nhập, văn hóa, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Giao các phòng ban liên quan chủ trì, phối hợp giúp đỡ xã trong triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý IV.

Đối với việc thực hiện hoàn thành Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, Đảng ủy, UBND các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, đánh giá, phân loại, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp; tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục tuyên truyền về nhiệm vụ, trách nhiệm, lợi ích khi tham gia Chương trình OCOP đến các chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Phòng Kinh tế hướng dẫn UBND các xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP rà soát, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ, chấm 19 sản phẩm OCOP năm 2020 trình Thành phố chấm, thẩm định, xếp hạng sao trước 30-10.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu, hoàn thiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2020 để Ban chỉ đạo ký ban hành, triển khai thực hiện.

Trương Ngọc Lan-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 626
Lượt truy cập trong tuần: 25531
Lượt truy cập trong tháng: 77393
Lượt truy cập trong năm: 77393
Tổng số truy cập: 2368692