NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch thực hiện 5 chương trình công tác của BCH Hội Nông dân Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/12/2019 | 16:49  | Lượt xem: 1671

Sáng 13-12-2019, tại Hội trường tầng 4 Huyện ủy, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và Kế hoạch thực hiện 5 chương trình công tác của Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hà Nội

          Sáng 13-12-2019, tại Hội trường tầng 4 Huyện ủy, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và Kế hoạch thực hiện 5 chương trình công tác của Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quốc Ân - HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Đạt - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện Ủy ban MTTQ Huyện cùng gần 100 cán bộ chủ chốt, cán bộ Thường trực Hội Nông dân huyện và cơ sở.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Văn Vĩ quán triệt 03 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vĩ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện báo cáo nội dung 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ III BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII ban hành ngày 5/8/2019 gồm: Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp và Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam. Đây là những Nghị quyết quan trọng, quan hệ mật thiết với nhau, thể hiện tinh thần đổi mới của Đại hội với quyết tâm trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Hội nghị đã giúp cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân huyện và cơ sở nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của 3 Nghị quyết, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ Hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Quốc Ân triển khai Kế hoạch thực hiện 5 chương trình công tác của BCH Hội Nông dân Thành phố Hà Nội

          Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Ân - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hà Nội, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sóc Sơn triển khai Kế hoạch thực hiện 5 chương trình công tác của Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023, gồm: Chương trình số 09 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội nông dân cơ sở giai đoạn 2019-2023; Chương trình số 10 về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội của các cấp hội nông dân thành phố giai đoạn 2019-2023; Chương trình số 11 về nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội nông dân thành phố Hà Nội trong phát triển kinh tế-xã hội và tích cực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2023; Chương trình số 12 về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển kinh tế làm giàu, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2023 và Chương trình số 14 về xây dựng, phát triển chuỗi giá trị và tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân sản xuất giai đoạn 2019-2023. Các chỉ tiêu chính được Hội Nông dân huyện đặt ra là: 100% chi hội có quỹ, bình quân quỹ hội đạt 120.000 đ/hội viên; 90% cơ sở hội vững mạnh, trên 40% cơ sở hội vững mạnh điển hình; 60% cơ sở hội có mô hình tổ hội nghề nghiệp; 90% Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% cán bộ hội và 50-60% hội viên nông dân đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cơ sở hội xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình tự quản về an ninh trật tự; 60-65% hội viên nông dân đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phấn đấu 100% cơ sở hội vận động xây dựng được ít nhất 01 hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; 100% hộ gia đình hội viên tham gia thực hiện cuộc vận động vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn; Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn huyện vận động tăng từ 300-500 triệu đồng/năm, hội nông dân cấp cơ sở vận động tăng từ 5-10 triệu đồng/năm; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý quỹ hỗ trợ nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Hội nông dân huyện xây dựng được ít nhất 01 chuỗi giá trị sản phẩm do nông dân sản xuất; Hàng năm xây dựng được 1-2 mô hình chuyên canh sản xuất hàng hóa chất lượng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

          Đồng chí Nguyễn Quốc Ân nhấn mạnh, Hội Nông dân huyện xác định việc thực hiện 05 chương trình công tác của Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó tập trung các giải pháp: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân hiểu đúng, xác định quyết tâm trong tổ chức thực hiện; Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, Hội nông dân huyện rà soát thực tế, xác định chỉ tiêu hàng năm, giao nhiệm vụ đến chi hội để thực hiện, gắn việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch với thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội địa phương, đặc biệt là thực hiện phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phân công rõ trách nhiệm cán bộ được giao phụ trách, theo dõi thực hiện các chương trình công tác, kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc, khách quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 05 chương trình công tác, đánh giá việc thực hiện theo định kỳ…

Trương Ngọc Lan - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 574
Lượt truy cập trong tuần: 23936
Lượt truy cập trong tháng: 75798
Lượt truy cập trong năm: 75798
Tổng số truy cập: 2367097