NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN LÀM VIỆC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ NTM NÂNG CAO TẠI XÃ PHỦ LỖ.
Ngày đăng 03/10/2022 | 10:26  | Lượt xem: 314

Ngày 29/9/2022, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - PCT UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Chương trình 02 tổ chức buổi làm việc kiểm tra tiến độ hoàn thành nông thôn mới nâng cao năm 2022 tại xã Phù Lỗ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thông tin, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Lao động Thương binh & xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Công ty Điện lực Sóc Sơn, Xí nghiệp Thủy lợi Sóc Sơn, Văn phòng xây dựng Nông thôn mới huyện và Các đồng chí trong Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Phù Lỗ.

Đ/c Đỗ Minh Tuấn – PCT UBND huyện và đại diện các phòng, ban, đơn vị của huyện kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí NTMNC tại Phủ Lỗ

Theo báo cáo của xã Phủ Lỗ 9 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Phù Lỗ đã triển khai tập trung chỉ đạo công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện 19 tiêu chí trên địa bàn xã. Các ngành, các thôn đã vào cuộc tích cực triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Xã đã hoàn thành xây dựng đề án nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, là căn cứ quan trọng để triển khai thực hiện chương trình. Đến nay xã đã hoàn thành đạt 9 tiêu chí, 8 tiêu chí cơ bản đạt, hiện còn 2 tiêu chí chưa đạt. Một số kết quả nổi bật đã thực hiện hoàn thành như lắp đặt các biển chỉ dẫn, biển báo giao thông, hệ thốngcơ sở hạ tầng: giao thông, thủy lợi, điện đảm bảo; cơ sở vật chất văn hóa đang được đầu tư đạt chuẩn. Các tiêu chí về giáo dục, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường, chất lượng sống, quốc phòng và an ninh được triển khai tích cực hoàn thành tiêu chí. Để hoàn thành nhiệm vụ xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho xã Phù Lỗ ngoài việc bám sát các phòng, ban, đơn vị để được hướng dẫn hoàn thành các tiêu chí chưa đạt thì việc tuyên truyển cho Nhân dân hiểu về xây dựng NTM nâng cao, vai trò trách nhiệm của người dân là yếu tố tiên quyết, hàng đầu trong quá trình triển khai thực hiện. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo huyện cũng đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị phụ trách các tiêu chí trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ UBND xã Phủ Lỗ hoàn thành các tiêu chí, để từ nay đến hết năm 2022, xã Phủ Lỗ hoàn thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện.

  

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1220
Lượt truy cập trong tuần: 4010
Lượt truy cập trong tháng: 9230
Lượt truy cập trong năm: 732057
Tổng số truy cập: 4616873