NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÙNG CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN LÀM VIỆC VỚI BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÙ LINH
Ngày đăng 09/02/2023 | 21:24  | Lượt xem: 158

Sáng ngày 08/02/2023, tại trụ sở UBND xã Phù Linh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã Phù Linh về công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, các nội dung liên quan đến phục vụ Đoàn chấm điểm của Thành phố về thẩm định, chấm điểm xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022 và triển khai kế hoạch hoàn thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu  mẫu năm 2023.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - PCT UBND huyện cùng công tác của huyện làm việc với BCĐ Chương trình 02 xã Phù Linh

            Sau khi nghe đại diện lãnh đạo xã Phù Linh báo cáo kết quả thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu minh chứng và các nội dung liên quan phục vụ Đoàn chấm điểm của Thành phố về chấm điểm xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ liên quan đến hoàn thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, những kiến nghị, đề xuất của xã đối với các phòng, ban, đơn vị phụ trách các tiêu chí của huyện cũng như sự lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo huyện để xã hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện đã có ý kiến, chỉ ra cũng nội dung cần điều chỉnh, bổ sung vào hồ sơ cho hoàn thiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Phù Linh báo cáo tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự trách nhiệm, tập trung của Đảng ủy, UBND xã Phù Linh trong việc chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ về hoàn thành NTM nâng cao cũng như nghiên cứu, lựa chọn các nội dung, tiêu chí để hoàn thành NTM kiểu mẫu năm 2023; Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ, trách nhiệm cùng UBND xã để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng, tham gia các Tổ của xã để phục vụ đầy đủ, chu đáo Đoàn chấm điểm Thành phố. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Phù Linh hoàn thành Đề án xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2023, trình UBND huyện trong tháng 02/2023 làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Văn phòng HĐND - UBND huyện

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 657
Lượt truy cập trong tuần: 10893
Lượt truy cập trong tháng: 44169
Lượt truy cập trong năm: 67237
Tổng số lượt truy cập: 4701076