NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức giao ban trực tuyến về công tác sản xuất nông nghiệp và đôn đốc thu nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và lập sổ bộ, triển khai công tác miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong năm 2022.
Ngày đăng 25/09/2021 | 15:11  | Lượt xem: 1204

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác về công tác sản xuất nông nghiệp và đôn đốc thu nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng  tâm 3 tháng cuối năm 2021 và lập sổ bộ, triển khai công tác miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn huyện. Tham dự  cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị:  Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh; Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường; Chi cục Thống kê, Xí nghiệp thủy lợi Sóc Sơn; Đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách nông nghiệp, công tác thuế và địa chính các xã, thị trấn

         Tại cuộc họp cơ quan thường trực - phòng Kinh tế, Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn – Mê Linh đã báo cáo các nội dung triển khai trong cuộc họp. Theo đó, về phát triển sản xuất nông nghiệp: 9 tháng đầu năm huyện đã tập trung chỉ đạo thu hoạch 2.436 ha cây trồng vụ Đông (tăng 187 ha so với cùng kỳ năm trước); Gieo trồng 10.532,3 ha cây trồng vụ Xuân bằng 99,83% kế hoạch. Tổ chức chỉ đạo gieo trồng cây vụ Xuân đạt 10.532,3 ha bằng 99,72%  so với cùng kỳ 2020, thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Năng suất các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, điển, năng suất lúa đạt 60 tạ/ha. Tiến hành gieo trồng vụ Mùa với 10.292,2ha, đạt 98,02% KH[1]. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 117892,93 tấn, tăng 4,65% so với cùng kỳ. Triển khai vùng sản xuất lúa tập trung vụ Mùa. Xây dựng và ban hành phương án sản xuất nông nghiệp đối với các xã, thị trấn khi xảy ra dịch Covid - 19. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục ổn định và phát triển, không có dịch bệnh lớn xảy ra, thực hiện tốt công tác tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc cho gia súc, gia cầm. Tổng đàn và sản lượng hơi xuất chuồng của gia súc, gia cầm có biến động tăng, giảm so với cùng kỳ; Nuôi trồng thuỷ sản ổn định, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 440,5 ha, giảm 0,7% so cùng kỳ, Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 9 tháng đầu năm ước đạt 1.385 tấn, tăng 5,2% so cùng kỳ năm trước. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được tăng cường, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh tại 3 chợ loại 2 và 10 xã, thị trấn. 9 tháng đầu năm đã kiểm tra được 15/26 xã, thị trấn, kiểm tra 85 sở sản xuất kinh doanh, xử lý 11/85 cơ sở vi phạm, phạt tiền 29.850.000 đồng. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh vật, tư nông nghiệp, 165 cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của cấp xã, xử phạt  7.400.000 đồng. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai: Tiếp nhận bàn giao các công trình thủy lợi theo QĐ số 1697/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố; Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, triển khai phương án xử lý các hư hỏng kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp và PCTT. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Thành phố hoàn thành các điều kiện để thực hiện việc cải tạo, sửa chữa đối với các công trình thủy lợi do thành phố thực hiện; Triển khai nâng cấp, sửa chữa đối với các công trình thủy lợi do huyện quản lý để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

        Đối với công tác đôn đốc thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 9 tháng đầu năm 2021 đã thu đạt 75,1% chỉ tiêu phải thu, có 06/26  xã, thị trấn đạt trên 90%. Tuy nhiên, công tác lập sổ bộ, miễn giảm thuế đất nông nghiệp năm 2021 còn chậm so với tiến độ.

          Ảnh  Đ/c Đỗ  Minh Tuấn- PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo cuộc họp

        Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ  Minh Tuấn- PCT UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Đông và vụ Xuân 2022, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Tổ chức sản xuất, mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, đẩy mạnh việc ứng dung khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai. Tăng cường kiểm tra, quản lý hệ thống hồ, đập, thủy lợi, đê điều. Đồng thời, đánh giá lượng nước tại các hồ đập thủy lợi, lập bản đồ nhu cầu sử dụng nước, xây dựng phương án điều tiết nước đảm bảo sản xuất nông nghiệp cho vụ Đông và vụ Xuân năm 2022. Giao Chi cục Thuế Khu vực Sóc Sơn- Mê Linh phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ kịp thời các hộ kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid19; tiếp tục  kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các xã, thị trấn thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đảm bảo chi tiêu thu năm 2021; yêu cầu các xã lập sổ bộ thuế đất nông nghiệp gửi về CCT để thực hiện xem xét miễn, giảm thuế  theo quy định, đồng thời xem xét số liệu, đôn đốc nợ thuế SD Đ PNN trên địa bàn../.

                                                          VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN

 

       

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 744
Lượt truy cập trong tuần: 1743
Lượt truy cập trong tháng: 38227
Lượt truy cập trong năm: 293387
Tổng số truy cập: 4178203