NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

SÓC SƠN: THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA NẾP CÁI HOA VÀNG PHÚ MINH.

Ngày đăng 10/11/2018 | 07:45  | Lượt xem: 284
SÓC SƠN: THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA NẾP CÁI HOA VÀNG PHÚ MINH.

SÓC SƠN SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Ngày đăng 19/10/2018 | 04:50  | Lượt xem: 189
SÓC SƠN SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Sóc Sơn: Chủ trương, kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018

Ngày đăng 06/09/2018 | 09:05  | Lượt xem: 341
Sóc Sơn: Chủ trương, kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018

Sóc Sơn triển khai vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung năm 2019.

Ngày đăng 24/08/2018 | 09:04  | Lượt xem: 136
Sóc Sơn triển khai vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung năm 2019.

VAI TRÒ CỦA MTTQ XÃ TÂN DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày đăng 20/11/2017 | 11:15  | Lượt xem: 194
VAI TRÒ CỦA MTTQ XÃ TÂN DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Kế hoạch số 48/KH-UBND: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2016

Ngày đăng 07/03/2016 | 04:40  | Lượt xem: 134
Kế hoạch số 48/KH-UBND: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2016

Kế hoạch số 47/KH-UBND: Kế hoạch triển khai công tác dồn điền đổi thửa năm 2016 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 07/03/2016 | 04:38  | Lượt xem: 142
Kế hoạch số 47/KH-UBND: Kế hoạch triển khai công tác dồn điền đổi thửa năm 2016 trên địa bàn huyện

Triển khai phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung huyện Sóc Sơn năm 2016.

Ngày đăng 30/12/2015 | 10:25  | Lượt xem: 114
Triển khai phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung huyện Sóc Sơn năm 2016.

CÔNG ĐIỆN KHẨN: PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 4

Ngày đăng 02/10/2015 | 02:17  | Lượt xem: 106
CÔNG ĐIỆN KHẨN: PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 4

CÔNG VĂN: Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trong bảo quản nông sản

Ngày đăng 13/09/2015 | 10:47  | Lượt xem: 100
CÔNG VĂN: Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trong bảo quản nông sản

UBND huyện Sóc Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức hội thảo nhịp cầu nhà nông năm 2015

Ngày đăng 26/08/2015 | 04:38  | Lượt xem: 123
UBND huyện Sóc Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức hội thảo nhịp cầu nhà nông năm 2015

Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Văn Minh- PBT, PCT UBND huyện tại cuộc họp kiểm kê rừng

Ngày đăng 12/08/2015 | 03:57  | Lượt xem: 94
Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Văn Minh- PBT, PCT UBND huyện tại cuộc họp kiểm kê rừng

CÔNG VĂN: Hướng dẫn chuyên môn quản lý đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

Ngày đăng 05/08/2015 | 10:33  | Lượt xem: 93
CÔNG VĂN: Hướng dẫn chuyên môn quản lý đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

SÓC SƠN CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Ngày đăng 05/08/2015 | 10:04  | Lượt xem: 176
SÓC SƠN CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

HUYỆN SÓC SƠN TỔNG KẾT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 2014

Ngày đăng 21/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 224
HUYỆN SÓC SƠN TỔNG KẾT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 2014

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1327
Lượt truy cập trong tuần: 4092
Lượt truy cập trong tháng: 9312
Lượt truy cập trong năm: 732139
Tổng số truy cập: 4616956