PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV

CÁC VĂN BẢN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP NCOV
Ngày đăng 05/02/2020 | 15:10  | Lượt xem: 459

 

Công văn: 364/UBND-VP V/v hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

VB: 787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH Hướng dẫn liên nghành về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

VB: 694/BYT-DP V/v theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch

VB: 264/UBND-KT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

VB: 268/UBND-VP V/v Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và các dịch bệnh mùa Đông Xuân khác trên địa bàn

VB: 03/BCĐ- PCD V/v phòng chống dịch Covid 19 lây lan từ các địa bàn có dịch

Công văn số: 229/UBND-VH&TT V/v tiếp tục triển khai thực hiện phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Kế hoạch số: 69/KH-UBND Đáp ứng với các tình huống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn huyện

VB số: 355/ KSBT-PCBTN V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cách ly y tế chống dịch do nCoV

Công văn số:  215/UBND-YT V/v tăng cường tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn huyện

Công văn số:  214/UBND-TP  V/v tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên hệ thống truyền thanh cấp xã

Kế hoạch: 58/KH-UBND  Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn huyện

Thông Báo: 32/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Văn Minh- Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

Thông Báo: 34/TB-UBND  Kết luận của đồng chí Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra

Quyết Định: 256/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện

Chỉ Thị: 02/CT-UBND  Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

Công văn: 182/UBND-VP V/v tiếp tục nắm tình hình và tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch do nCoV trên địa bàn

Công văn: 188/UBND-YT  V/v đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra 

Công văn: 172/UBND-VH&TT V/v phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và lễ hội

Công văn: 196/UBND-QLĐT V/v đảm bảo vệ sinh môi trường tại bãi xử lý và các tuyến đường vận chuyển rác từ trung tâm Thành phố về Khu LHXLCT Nam Sơn nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch virus Corona (nCoV) địa bàn huyện

Công văn số: 193/UBND-QLĐT V/v tăng cường công tác phòng chống dịch virus Corona (nCoV) tại các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện

Mẫu Quyết  Định Về việc thực hiện cách ly y tế

Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 164/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

Luật số 03/2007/QH12 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM