PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV

Huyện Sóc Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác phòng chống dịch trên toàn địa bàn huyện
Ngày đăng 15/02/2020 | 08:32  | Lượt xem: 125

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Thường trực huyện ủy Sóc Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Thường trực huyện ủy Sóc Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống  dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện về việc thành lập BCĐ  phòng chống dịch và các Tiểu ban giúp việc BCĐ phòng chống dịch; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện về Kế hoạch đáp ứng với các tình huống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

 Ngày 04/02/2020, UBND huyện Sóc Sơn đã có quyết định số 261/QĐ-UBND thành lập 04 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch của huyện. Theo đó, từ ngày 11-13/02/2020,  các đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCD của  22/26 xã, thị trấn . Qua kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, thành phố, huyện, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về các nội dung, giải pháp trong công tác phòng chống dịch.

ảnh
Huyện Sóc Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác phòng chống dịch trên toàn địa bàn huyện

Để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid-19, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, với tinh thần không chủ quan, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra gồm các ông bà là thành viên BCĐ phòng chống dịch của huyện  và  mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách địa bàn các xã, thị trấn cùng tham gia. Nội dung kiểm tra:  Tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn; Kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Theo kế hoạch, ngày 15- 16/02/2020 đoàn kiểm tra của BCĐ sẽ kiểm tra đồng loạt  công tác PCD tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, để chuẩn bị đón các cháu học sinh trở lại trường  nếu không có chỉ đạo mới của thành phố về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh./.

                                        VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN