PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, Phù Lỗ, Phú Minh và Phú Cường
Ngày đăng 14/02/2020 | 08:24  | Lượt xem: 1115

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, từ ngày 11 đến 13/02/2020, Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 theo Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, Phù Lỗ, Phú Minh và Phú Cường. Thành viên tham gia đoàn có đại diện Trung tâm Y tế, Ban Tuyên giáo, Phòng Kinh tế, Trạm Thú y và Công an huyện Sóc Sơn.

          Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, từ ngày 11 đến 13/02/2020, Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 theo Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, Phù Lỗ, Phú Minh và Phú Cường. Thành viên tham gia đoàn có đại diện Trung tâm Y tế, Ban Tuyên giáo, Phòng Kinh tế, Trạm Thú y và Công an huyện Sóc Sơn.

 

Kiểm tra phòng cách ly tại Trạm Y tế xã Kim Lũ ngày 11-02-2020

          Tại các đơn vị, các thành viên đoàn đã nghe báo cáo của Ban chỉ đạo các xã về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị, các ý kiến bổ sung của thành viên Ban chỉ đạo; ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn kiểm tra đối với công tác kiểm tra tại từng xã. Đoàn cũng kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế các xã và các trường: THCS Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, Tiểu học Phù Lỗ A, Phú Minh và Mầm non Phú Cường B.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trường THCS Kim Lũ

           Theo báo cáo của các xã, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các xã đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Các xã đều xây dựng các kế hoạch triển khai, thành lập ban chỉ đạo, phân công rõ nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác hậu cần phòng chống dịch, nắm sát tình hình di biến động, nhất là đối với những trường hợp có liên quan đến người Trung Quốc, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài về, người đi từ vùng dịch về. Xã Phú Cường thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, Tổ truyền thông, Tổ hậu cần, Tổ giám sát công tác phòng chống dịch, tổ cơ động phòng chống dịch bệnh tại 4/4 thôn khu. Xã Kim Lũ thành lập Tổ phản ứng nhanh tại Trạm Y tế. Xã Đông Xuân thành lập 01 tổ cơ động phòng chống dịch trên địa bàn.

 

Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch tại Trạm Y tế Xuân Thu ngày 11-02-2020

          100% các xã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác truyền thông, tổ chức tập huấn cho các thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ y tế thôn - thông tin về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kỹ năng tư vấn tại cộng đồng về phòng chống dịch bệnh. Các xã đã cấp phát 19.315 tờ rơi tuyên truyền đến tận hộ gia đình, 160 áp phích để tuyên truyền tại các cơ quan, trường học, trung tâm văn hóa thể thao thôn, làng…, trong đó: Xã Kim Lũ 2.664 tờ rơi, 26 áp phích; xã Xuân Thu 2.500 tờ rơi; xã Đông Xuân 3.699 tờ rơi, 28 áp phích; Phù Lỗ 4.320 tờ rơi, 49 áp phích; Phú Minh 2.573 tờ rơi, 25 áp phích; Phú Cường 3.559 tờ rơi, 32 áp phích.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Xuân Thu ngày 11-02-2020

          100% các xã tuyên truyền trên đài xã, thôn 2 lần/ngày về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Trạm Y tế xã Phú Cường tư vấn trực tiếp cho 4.500 lượt người đến khám tại trạm về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức kiểm tra công tác hành nghề y dược tư nhân, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở trên địa bàn. Tổ chức phun khử khuẩn, hướng dẫn, giám sát phun khử khuẩn tại 100% trường học 02 lần, trụ sở làm việc của các xã. Xã Phú Cường tổ chức phun khử khuẩn tại 100% chân rác của thôn và điểm tập kết rác của xã, các chợ bóp, trung tâm văn hóa thôn làng được 02 lần.

Kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư y tế tại Trạm Y tế xã Phù Lỗ ngày 12-02-2020

          Qua kiểm tra thực tế tại các Trạm Y tế xã cho thấy, 100% các trạm đều xây dựng kế hoạch, chuẩn bị vật tư y tế, trang thiết bị (dung dịch sát khuẩn, sát trùng, cơ số thuốc, khẩu trang y tế, trang phục…), dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, 01 phòng cách ly với đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng tiếp nhận, phân loại điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế với số lượng từ 2 - 4 giường.

 

Kiểm tra công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại Trường Tiểu học Phù Lỗ A ngày 12-02-2020

          Các trường học được kiểm tra đều xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về công tác phòng chống dịch bệnh. Tại mỗi lớp đều có dán tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, các nhà vệ sinh đều trang bị xà phòng sát khuẩn, nước rửa. Trường THCS Xuân Thu, Đông Xuân, Kim Lũ thực hiện sát khuẩn cho khách tại cổng tiếp đón. 100% các trường thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn 02 lần và đã xây dựng kế hoạch cho tổng vệ sinh khử khuẩn lần 3 vào cuối tuần này, đồng thời thực hiện vệ sinh nhà trường hàng ngày. Trường Mầm non Phú Cường B, Trường Tiểu học Phú Minh, Tiểu học Phù Lỗ A mua thêm Cloramin B để thực hiện phun tiêu độc khử trùng. Công tác tổng vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn nhiều trường cùng với sự vào cuộc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh còn có sự giúp sức của phụ huynh học sinh. Trường Tiểu học Phù Lỗ A chuẩn bị mỗi lớp 01 hộp khẩu trang y tế dự phòng, 01 chai nước rửa tay khô phục vụ sát khuẩn, 100% học sinh sử dụng cốc uống nước riêng; tại khu vệ sinh đều trang bị các vòi nước có bồn, nước diệt khuẩn life buoy và vệ sinh sạch sẽ. Trường Tiểu học Phú Minh chuẩn bị mỗi lớp 01 chai nước rửa tay khô, 01 bình nước ấm. Trong 2 tuần học sinh nghỉ học, các trường đều xây dựng lịch và phân công lãnh đạo, cán bộ trực đầy đủ.

Đoàn kiểm tra thực hiện rửa tay khử khuẩn trước khi vào làm việc tại Trường THCS Đông Xuân ngày 12-02-2020

Kiểm tra phòng cách ly tại Trạm Y tế Đông Xuân ngày 12-02-2020

Kiểm tra công tác vệ sinh, khử khuẩn tại Trường TH Phú Minh ngày 13-02-2020

 

Kiểm tra phòng cách ly tại Trạm Y tế xã Phú Minh

          Tại các buổi kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên trong đoàn cũng chỉ rõ, nhắc nhở để các đơn vị khắc phục một số tồn tại trong công tác triển khai thực hiện phòng chống dịch Covid-19 như: còn có đơn vị thiếu các văn bản triển khai, hoặc văn bản còn chậm, có nơi chưa trang bị đầy đủ các dung dịch sát khuẩn, xà bông tại nơi công cộng…

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Phú Cường ngày 13-02-2020

         Đồng thời, Đoàn đề nghị Ban chỉ đạo các xã cần thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh để thực hiện sát tình hình. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và từng người dân để không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Xác định công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo, vì vậy các xã cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch, tập trung rà soát, quản lý theo dõi người lao động từ Trung Quốc, nước ngoài hoặc từ vùng dịch trở về, xây dựng phương án theo từng góc độ, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Chuẩn bị tốt các phương án kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

Kiểm tra phòng cách ly tại Trạm Y tế xã Phú Cường ngày 13-02-2020

 

Trương Ngọc Lan - Ban Tuyên giáo Huyện ủy