PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV

NHCSXH CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DO COVID-19
Ngày đăng 03/11/2020 | 15:08  | Lượt xem: 473

Ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó:

Đối tượng vay vốn:

Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 (sau đây gọi là khách hàng vay vốn).

 Điều kiện vay vốn: Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Mức cho vay

- Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách theo Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

- Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm).

- Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

Bảo đảm tiền vay

Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được sử dụng để chi trả một phần lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phương thức cho vay

- NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng (Người sử dụng lao động).

Hồ sơ vay vốn

Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. Gồm các loại giấy tờ:

- Giấy đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (theo mẫu 11a)

- Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 (mẫu 11b).

- Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Khi nộp hồ sơ, khách hàng xuất trình bản gốc để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu.

- Giấy ủy quyền (nếu có).

Lưu ý: chậm nhất ngày 05 hàng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay.

Giải ngân

- NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

- Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020 trong cùng một lần, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021./.

                             NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN