PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV

NHCSXH huyện Sóc Sơn đẩy mạnh giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong mùa dịch Covid-19
Ngày đăng 27/08/2020 | 16:16  | Lượt xem: 593

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid19, 8 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế -xã hội trong cả nước nói chung, huyện Sóc Sơn TP Hà Nội nói riêng đã bị ảnh hưởng nhiều. Với việc triển khai đồng bộ những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn đặc biệt việc tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh tiến độ cho vay hộ nghèo các đối tượng chính sách, đến ngày 15/08/2020 NHCSXH huyện Sóc Sơn đã giải ngân được 150 tỷ đồng hoàn thành 99,8% kế hoạch NHCSXH thành phố giao; Có 3.695 hộ gia đình được vay vốn trong đó: cho vay chương trình giải quyết việc làm 117 tỷ đồng, tạo việc làm cho 2.316 lao động, sửa chữa và xây mới công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được 700 công trình, cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác số tiền 19 tỷ đồng với 679 hộ gia đình được vay vốn.

  Kết quả trên đã góp phần tích cực vào công tác phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Bên cạnh đó, NHCSXH huyện Sóc Sơn đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT- NHCSXH huyện kịp thời phân bổ nguồn vốn tới các xã, thị trấn, từ đó UBND xã, thị trấn  chỉ đạo hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền thôn, các tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai tổ chức bình xét cho vay công khai, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng không để tổ chức cá, nhân lợi dụng chính sách đảm bảo nguồn vốn phát huy được hiệu quả. Cũng từ đây, tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Với định hướng vừa phòng chống dịch bệnh tốt, đi đôi phát triển kinh tế của địa phương, NHCSXH huyện Sóc Sơn phối hợp UBND các xã, thị trấn hội đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên nắm bắt diễn biến của dịch bệnh Covid-19, chủ động  rà soát những trường hợp khác hàng vay vốn bị thiệt hại. Đối với những trường hợp đủ điều kiện xử lý rủi ro cần hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo đúng quy định. Nhằm góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

                                                              NHCSXH huyện Sóc Sơn