PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid19 trong tình hình mới
Ngày đăng 31/07/2020 | 13:59  | Lượt xem: 666

Trước tình hình dịch bệnh Covid19 đã và đang diễn biến phức tạp, thực hiện kết luận số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 01/TB-BCD ngày 30/7/2020 về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho tính mạng và sức khoẻ của nhân dân, ngày 31/7/2020, UBND huyện đã ban hành văn bản số 1728/UBND-VP. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục cập nhật và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, huyện về công tác phòng chống dịch. Nhất là các thông báo: số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020, số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chủ tướng Chính phủ; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân,  triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp phòng chống dịch từ huyện đến các xã, thị trấn, thôn, tổ, khu dân cư. Thời gian cao điểm nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn này được tính đến 12/8/2020, các đơn vị trên địa bàn cần tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện. Khẩn trương, nhanh chóng phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm.Tuyệt đối không lơ là, chủ quan phải luôn chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng. Nhiệm vụ cụ thể: Chủ động rà soát phương án, kế hoạch phòng chống dịch của địa phương trong tình hình mới. Khởi động lại hoạt động của các Ban chỉ đạo, đảm bảo trực 24/24/7, để sẵn sàng xử lý, ứng phó với mọi tình huống của dịch; Tạm dừng tổ chức sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ...đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020; Thường xuyên cập nhật vị trí, địa điểm ở Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh thành (có ca dương tính với Covid19) đã được Bộ Y tế khuyến cáo trên Trang thông tin về dịch bệnh để người dân được biết, chủ động, tự giác áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc đến trạm Y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm Covid-19; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, siêu thị, cơ sở kinh doanh, nơi tập trung đông người...trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đo thân nhiệt, bố trí dung dịch sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tiếp xúc, đeo khẩu trang... Khi phát hiện các trường hợp F1 cần được thực hiện cách ly ngay lập tức tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội; trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà, giám sát y tế hàng ngày, khi có nhu cầu cần xét nghiệm thì UBND các xã, thị trấn phải đáp ứng ngay, báo Trung tâm Y tế để chỉ đạo các Trạm Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các trường hợp từ Đà Nẵng về huyện từ tháng 7/2020 đến nay nếu chưa đủ 14 ngày phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm ngay. Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế Sóc Sơn để thực hiện xét nghiệm, hoàn thành trước ngày 02/8/2020. Tiếp tục rà soát các trường hợp từ vùng dịch trở về theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thông báo toàn bộ các cơ sở kinh doanh dược (nhà thuốc, quầy thuốc) trên địa bàn nếu người đến mua thuốc có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải thông tin cho trạm Y tế.

Cũng tại văn bản này, UBND huyện giao Trung tâm Y tế Sóc Sơn: Chỉ đạo các Trạm Y tế, phòng khám Đa khoa khu vực thực hiện quy trình khám chữa bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế trong tình hình phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp Công an huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát mở rộng người từ Đà Nẵng trở về, các trường hợp F1, F2 và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Tăng cường tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm, rà soát khả năng lấy mẫu tại các trạm Y tế, phòng khám Đa khoa khu vực. Phòng Y tế:  Phối hợp rà soát lại toàn bộ vật tư, trang thiết bị y tế, quần áo bảo hộ, nguồn nhân lực, khả năng đáp ứng đảm bảo đủ năng lực phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo cáo UBND huyện, thành phố về công tác phòng chống dịch theo quy định. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung chỉ đạo, các biện pháp, khuyến cáo hướng dẫn của cơ quan y tế về công tác phòng chống dịch. Công an huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Y tế Sóc Sơn rà soát các trường hợp về từ Đà Nẵng, F1, F2 theo chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hà Nội. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các hội đoàn thể phối hợp với các cấp chính quyền huyện: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân người dân tự giác thực hiện các giải pháp phòng chống dịch.

Đề nghị nhân dân trên địa bàn huyện yên tâm, tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương, thành phố, huyện. Tiếp tục chung sức chung lòng đẩy lùi dịch bệnh. Không chủ quan, thực hiện tất cả các hướng dẫn về phòng, chống dịch, tự chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bản thân tại nhà. Chủ động tự giác thông tin cho chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế  về sức khỏe, khi có các dấu hiện của bệnh ho khan, sốt, mệt mỏi… Đề nghị mọi người dân giám sát chặt chẽ những trường hợp trở về từ vùng dịch, phải cách ly tại cộng đồng, báo ngay cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp vi phạm để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn./.

                                      VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN