PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV

CV 3234_truy vet, dieu tra cac TH tiep xuc voi F0 tai xa Bac Son

Ngày đăng 30/11/2021 | 03:47  | Lượt xem: 118
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THÔNG TIN NHANH Tình hình, công tác phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Tính đến thời điểm 11h00 ngày 30/11/2021)

Ngày đăng 30/11/2021 | 11:23  | Lượt xem: 428
 I. Trong ngày, trên địa bàn huyện ghi nhận: 10F0 (01 Xuân Giang, 07 Bắc Sơn, 02 Phù Linh). Cụ thể: - 07 F0 Bắc Sơn là F1, F2 của F0 Bắc Sơn ghi nhận ngày 29/11/2021. Đã phong tỏa 22...

CV 3229_truy vet dieu tra cac TH tiep xuc F0 tai xa Trung Gia

Ngày đăng 28/11/2021 | 03:46  | Lượt xem: 128
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3227_Dieu tra cac TH tiep xuc voi F0 tai xa Duc Hoa

Ngày đăng 28/11/2021 | 03:45  | Lượt xem: 140
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3226_dieu tra cac TH lien quan F0 ta xa Dong Xuan

Ngày đăng 28/11/2021 | 03:43  | Lượt xem: 81
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

KÍCH HOẠT CƠ SỞ THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 THEO MÔ HÌNH TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH PHÚ

Ngày đăng 28/11/2021 | 01:25  | Lượt xem: 240
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo kết luận số 481-TB/HU ngày 25-11-2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Phương...

CV 3218_1_truy vet cac TH tiep xuc voi F0 tai xa Thanh Xuan

Ngày đăng 27/11/2021 | 03:41  | Lượt xem: 41
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3158_1_dieu tra, truy vet, xu ly cac truong hop tiep xuc F0 tai xa Thanh Xuan

Ngày đăng 25/11/2021 | 03:37  | Lượt xem: 66
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3157_1_dieu tra, truy vet, xu ly cac truong hop tiep xuc F0 tai xa Phu Minh

Ngày đăng 23/11/2021 | 03:38  | Lượt xem: 9
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3156_1_dieu tra, truy vet, xu ly cac truong hop tiep xuc F0 tai xa Quang Tien

Ngày đăng 23/11/2021 | 03:32  | Lượt xem: 7
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3155_1_dieu tra, truy vet, xu ly cac truong hop tiep xuc F0 tai xa Tan Dan

Ngày đăng 23/11/2021 | 03:30  | Lượt xem: 7
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3154_1_dieu tra, truy vet, xu ly cac truong hop tiep xuc F0 tai xa MInh Tri

Ngày đăng 23/11/2021 | 03:29  | Lượt xem: 7
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3153_1_dieu tra, truy vet, xu ly cac truong hop tiep xuc F0 tai xa Phu Cuong

Ngày đăng 23/11/2021 | 03:28  | Lượt xem: 7
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3141_1_ra soat so luong giuong thu dung theo mo hinh trm y te luu dong

Ngày đăng 20/11/2021 | 03:26  | Lượt xem: 7
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CV 3140_1_ra soat dieu kien thi diem tai nha F1, F0

Ngày đăng 20/11/2021 | 03:25  | Lượt xem: 9
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY