QUỐC PHÒNG - AN NINH

Thanh tra huyện Sóc Sơn, 76 năm xây dựng và phát triển (23/11/1945 - 23/11/2021)
Ngày đăng 22/11/2021 | 11:15  | Lượt xem: 590

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 4 tháng 10 năm 1945, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ lập một Ủy ban Thanh tra hành chính để đi điều tra công việc hành chính ở các địa phương

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 4 tháng 10 năm 1945, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ lập một Ủy ban Thanh tra hành chính để đi điều tra công việc hành chính ở các địa phương, làm nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các thư từ, đơn kiện hoặc gặp gỡ trực tiếp, bày tỏ nguyện vọng cần sớm chấm dứt các hiện tượng, việc làm sai trái của một số nhân viên trong bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở các địa phương.

Ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Đây chính là tổ chức tiền thân của Thanh tra Chính phủ sau này và ngày 23 tháng 11 trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Trải qua 76 năm trưởng thành và phát triển, với các tên gọi khác nhau: Ban Thanh tra đặc biệt (1945 - 1948), Ban Thanh tra Chính phủ (1949 - 1954), Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ (1955 - 1960), Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (1961 - 1983), Ủy ban Thanh tra Nhà nước (1984 - 1989), Thanh tra Nhà nước (1990 - 2004), Thanh tra Chính phủ (từ năm 2004 đến nay), cùng với sự phát triển của huyện Sóc Sơn, cơ quan Thanh tra huyện Sóc Sơn cũng ngày một củng cố và trưởng thành.

Với chức năng tham mưu cho UBND huyện trên các lĩnh vực tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế xã hội; tham mưu thực hiện luật phòng chống tham nhũng, cơ quan Thanh tra huyện đã góp phần vào sự phát triển chung của huyện Sóc Sơn.

Đến nay, tổng biên chế của đơn vị là 09 gồm: 01 Chánh Thanh tra; 02 Phó Chánh Thanh tra và 06 công chức; gồm 06 nữ, 03 nam; Trình độ: Thạc sỹ 05, cử nhân 04.

Ngạch, bậc: Thanh tra viên chính 04 đ/c; Thanh tra viên 03 đ/c; Chuyên viên chính 01 đ/c; Chuyên viên 01 đ/c

Trong năm 2021, cơ quan Thanh tra huyện cùng với các phòng, ban, ngành của huyện đã tham mưu cho UBND huyện:

- Thực hiện công tác tiếp công dân (tiếp 242 lượt công dân); Tham mưu giải quyết 45 đơn khiếu nại; 41 đơn tố cáo; Tham mưu theo dõi, đôn đốc công tác giải quyết đơn thư của các phòng, ban, đơn vị; Thực hiện 15 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực Quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và một số lĩnh vực khác. Đã ban hành 08 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý các sai phạm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan và đã thực hiện thu hồi nộp trả ngân sách số tiền trên 500 triệu đồng.

- Làm tốt công tác tham mưu UBND huyện chỉ đạo về thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử và thực hiện giải quyết đơn thư về bầu cử đúng quy định, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện”, với hơn 2.800 lượt người tham dự. Đã tổ chức trao giải cho 04 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

- Tham mưu theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực; Tổng hợp các vụ việc tồn đọng, kéo dài phức tạp trên địa bàn huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo; Tham mưu triển khai công tác thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, đánh giá chỉ số phòng chống tham nhũng của huyện trong năm 2020.

Kết quả công tác Thanh tra góp phần vào kết quả, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 của huyện Sóc Sơn.

Trong thời gian tới, Thanh tra huyện Sóc Sơn  ý thức được rằng cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nhiệm vụ trong tình hình hiện nay để có quyết tâm cao hơn, phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trên cơ sở đó, Thanh tra huyện xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2022, bám sát nhiệm vụ của huyện, triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

THANH TRA HUYỆN SÓC SƠN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1661
Lượt truy cập trong tuần: 4193
Lượt truy cập trong tháng: 9413
Lượt truy cập trong năm: 732240
Tổng số truy cập: 4617056