QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn khoá 19 tổ chức kỳ họp thứ 4

Ngày đăng 01/07/2017 | 02:40  | Lượt xem: 907
Kỳ họp lần này, HĐND huyện thông qua 29 loại báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, công tác xây dựng chính quuyền, thu chi ngân sách và công tác an ninh quốc phòng năm 2017

Danh mục tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 4-HĐND huyện khóa XIX

Ngày đăng 27/06/2017 | 05:49  | Lượt xem: 860
1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 .  Tải tài liệu tại đây   2. Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ...

CÔNG VĂN: Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất trên địa bàn huyện Sóc Sơn 3 tháng cuối năm 2015

Ngày đăng 13/09/2015 | 10:38  | Lượt xem: 1012
 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

HUYỆN SÓC SƠN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN KHÓA 18

Ngày đăng 30/06/2014 | 10:47  | Lượt xem: 618
     Kỳ họp lần này HĐND huyện Sóc Sơn tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, công tác xây dựng chính quyền, quyết toán ngân sách nhà nước, thu chi tài...

Định Hướng Kế Hoạch UBND Huyện

Ngày đăng 04/06/2014 | 12:00  | Lượt xem: 1516
   MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HUYỆN SÓC SƠN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 P hương hướng, mục tiêu đến năm 2015 của Sóc Sơn là: Phát huy lợi thế, khai thác...

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Sóc Sơn.

Ngày đăng 03/03/2014 | 02:36  | Lượt xem: 2447
Ngày 02/01/2014, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Sóc Sơn.

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt dự án điều chỉnh Quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/02/2014 | 03:18  | Lượt xem: 1844
Ngày 25/9/2008, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án điều chỉnh Quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày đăng 01/01/2013 | 10:48  | Lượt xem: 1010
Xem chi tiết Quyết Định số: 3914/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn đến năm 2020, định hướng tới năm 2030   Ngày 04/9/2012,...