QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn khoá 19 tổ chức kỳ họp thứ 4
Ngày đăng 01/07/2017 | 14:40  | Lượt xem: 735

Kỳ họp lần này, HĐND huyện thông qua 29 loại báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, công tác xây dựng chính quuyền, thu chi ngân sách và công tác an ninh quốc phòng năm 2017

Tới dự có Ông: Nguyễn Thanh Bình - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội, Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội ứng cử tại Sóc Sơn,  ông Phạm Xuân Phương - Thành uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Ông Vương Văn Bút - Phó Bí thư huyện uỷ, chủ tịch UBND và  40 ông, bà là đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

      Kỳ họp lần này, HĐND huyện thông qua 29 loại báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, công tác xây dựng chính quuyền, thu chi ngân sách và công tác an ninh quốc phòng năm 2017. Đánh giá kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chương trình xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, hoạt động của HĐND huyện và tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn. Quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND huyện. Bàn và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề dân sinh đang quan tâm.

        6 tháng đầu năm 2017, huyện Sóc Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của thành phố, tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Nền kinh tế của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá: tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện đạt trên 9%, tăng 0,34% so với năm trước, sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng hơn 10%, dịch vụ thương mại tăng trên 12%, sản xuất nông, lân, thuỷ sản thấp hơn năm trước 1,94%. Thu ngân sách trên địa bàn huyện theo phân cấp đạt 144%  dự toán thành phố giao và đạt 130% dự toán huyện giao. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, qua đoá đã hoàn thành thêm 22 chỉ tiêu nông thôn mới, không có xã nào đạt dưới 15 tiêu chí. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự văn minh đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính được triển khai hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kiềm chế, sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh.

         Cùng với đánh giá kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2017, kỳ họp lần này, HĐND huyện đã tập trung chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri liên quan đến 8 nhóm vấn đề : hình  phát triển các mô hình kinh tế sau dồn điền đổi thửa, công tác khai thác tài nguyên, khoáng sản và quản lý trật tự xây dựng đô thị, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, công tác phòng chống ma tuý, việc thực hiện kỷ cương hành chính và tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sau 1 ngày rưỡi làm việc, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa 19 đã thành công tốt đẹp, bàn và quyết nghị 4 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, đầu tư công trung hạn và công tác giám sát hội đồng nhân dân huyện.

           Một số hình ảnh tại kỳ họp:

 

 TTVHTT&TT Sóc Sơn