QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

HUYỆN SÓC SƠN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN KHÓA 18
Ngày đăng 30/06/2014 | 22:47  | Lượt xem: 511

    Kỳ họp lần này HĐND huyện Sóc Sơn tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, công tác xây dựng chính quyền, quyết toán ngân sách nhà nước, thu chi tài chính và công tác an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đánh giá kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chương trình xây dựng nông thôn mới , cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thông qua một số kế hoạch, báo cáo, tờ trình liên quan đến lĩnh vực đất đai, giám sát và xây dựng nghị quyết năm 2014, tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm , quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND huyện. Bàn và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề dân sinh đang quan tâm.

6 tháng đầu năm 2014mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự chủ động tích cực của các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ, nên kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế  đạt trên 7%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7%, thương nghiệp tăng 11%, nông, lâm, thủy sản tăng trên 2% so với cùng kỳ. Huyện duy trì các mô hình sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao, triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hàng hóa và lúa chất lượng cao, với diện tích gần 7 nghìn ha. Tình hình cháy rừng giảm cả số vụ cháy và diện  tích bị thiệt hại,chăn nuôi được tăng cường, huyện đã dập ngay các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường chỉ đạo.

 Về văn hóa xã hội có nhiều kết quả nổi bật như: Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được kịp thời, chất lượng chương trình phát thanh từng bước được nâng cao, nhất là đã bám sâu các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi, giáo viên dạy giỏi tăng hơn những năm trước, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, y tế được chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn huyện được giữ vững.

Tại phiên khai mạc, UBMTTQ huyện,  đại diện các ban kinh tế, ban giám sát hội đồng nhân dân huyện, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân huyện đã báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Ngay sau phiên khai mạc,  HĐND huyện Sóc Sơn bước vào phiên chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: Công tác dồn điền đổi thửa, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất giãn dân, các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện, tình trạng thiếu lớp học mầm non, lĩnh vực  môi trường, và việc thực hiện các chính sách xã hội.

Cũng tại kỳ họp này,  hội đồng nhân dân huyện đã thông việc miễn nhiệm ủy viên ủy ban đối với đối với ông Nguyễn Văn Chính và Ông Ngô Văn Anh, thông qua đề án nhân sự bầu  ủy viên ủy ban đối với Ông Nguyễn Kim Tuyến và Bà Đỗ Thu Nga. Ngay sau đó, HĐND huyện đã tổ chức bỏ phiếu kín, kết quả Ông Nguyễn Kim Tuyến và Bà Đỗ Thu Nga đều đạt 100% số phiếu bầu và trúng chức danh ủy viên UBND huyện.

Sau khi kiện toàn ủy viên ủy ban,  HĐND huyện tiếp tục bước chia tổ thảo luận, bàn những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2014, nhất là tháo gỡ những khó khăn, những vấn đề dân sinh bức xúc hiện nay như: Dồn điền đổi thửa, giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường, giáo dục và chính sách xã hội.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện diễn ra đảm bảo đúng thời gian, nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng. 

Một số hình ảnh tại kỳ họp: 

 

 

 

 

 

                                                                   Thu Thủy – Đài phát thanh Sóc Sơn.