THÔNG BÁO

Đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng
Ngày đăng 17/11/2020 | 15:07  | Lượt xem: 443

XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1279
Lượt truy cập trong tuần: 17127
Lượt truy cập trong tháng: 112883
Lượt truy cập trong năm: 822745
Tổng số truy cập: 3114044