THÔNG BÁO

Đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng
Ngày đăng 17/11/2020 | 15:07  | Lượt xem: 280

XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 767
Lượt truy cập trong tuần: 2823
Lượt truy cập trong tháng: 81147
Lượt truy cập trong năm: 81147
Tổng số truy cập: 2372446