THÔNG BÁO

Dữ liệu đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn tháng 11 năm 2019
Ngày đăng 05/12/2019 | 08:10  | Lượt xem: 128

Hợp tác xã đăng ký mới, thay đổi, chấm dứt tháng 12.2019

Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 11.2019

Hộ kinh doanh đăng ký mới, thay đổi tháng 11.2019

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1246
Lượt truy cập trong tuần: 13472
Lượt truy cập trong tháng: 18426
Lượt truy cập trong năm: 665349
Tổng số truy cập: 1694798