THÔNG BÁO

TB: 159/TB-QLDA V/v lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 tại Thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (đợt 02)
Ngày đăng 13/12/2022 | 09:13  | Lượt xem: 195

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY