THÔNG BÁO

TB: 6279 Về việc tổ chức lấy ý kiến đối với các Dồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu (1,2,3,4,5,6 tỷ lệ 1/2000)
Ngày đăng 06/01/2023 | 14:21  | Lượt xem: 110

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY