THÔNG BÁO

TB: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội (đợt 02)
Ngày đăng 02/12/2022 | 14:31  | Lượt xem: 192

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY