THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất số 1 Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 01/12/2022 | 14:48  | Lượt xem: 128

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY