THÔNG BÁO

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội (đợt 2)
Ngày đăng 21/11/2022 | 13:06  | Lượt xem: 260

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY