THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chon tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (đợt 1)
Ngày đăng 12/10/2020 | 14:45  | Lượt xem: 137

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY