THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn
Ngày đăng 31/03/2020 | 11:00  | Lượt xem: 857

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY