THÔNG BÁO

UBND xã Minh Trí TB: 248 V/v chấm dứt Hợp đồng kinh tế nhận thầu mặt đất sản xuất trồng cây ăn quả thôn Thái Lai xã Minh Trí.
Ngày đăng 09/12/2022 | 08:54  | Lượt xem: 130

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY