THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc xã Mai Đình huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 13/09/2022 | 10:38  | Lượt xem: 147
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông báo tham gia mời đấu giá tài sản

Ngày đăng 08/09/2022 | 05:55  | Lượt xem: 124
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn tỷ lệ 1/500.

Ngày đăng 25/05/2022 | 09:26  | Lượt xem: 58
Quyết định: 1570/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn tỷ lệ 1/500. QH-06 QH-07 ...