THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Văn bản số: 01/HĐXĐ Về việc mời quan tâm tham gia giám định; định giá tài sản

Ngày đăng 28/11/2023 | 07:52  | Lượt xem: 77
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Hồ sơ mời đấu giá số 1 thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 10/10/2023 | 07:57  | Lượt xem: 37
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông báo số 1072-TB/HU Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 13/09/2023 | 10:38  | Lượt xem: 144
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY