THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ninh Kiều, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 01/10/2020 | 09:59  | Lượt xem: 1639

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY