THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sư dụng đất khu Đồng Sau, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn
Ngày đăng 09/05/2022 | 14:01  | Lượt xem: 317

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY