THÔNG TIN ĐẤU THẦU

TB: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá các tài sản, vật tư, vật liệu thu hồi khi di chuyển các công trình điện hạ thế Khu Đồng Vạn, thôn Tiên Tảo, xã Việt Long; cáp thông tin, điện trung thế phục vụ GPMB xây dựng dự án cụm công nghiệp CN3 tại xã Mai Đình và Tiên Dược, huyện Sóc Sơn.
Ngày đăng 18/08/2022 | 15:03  | Lượt xem: 115

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY