Tìm kiếm

liên kết website

Thông tin người phát ngôn

Thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày đăng: 08/12/2017 | Lượt xem: 0

I. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

          Họ và tên: Vương Văn Bút

          Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn

          Điện thoại: 0913211836

          Địa chỉ e-mail: vuongvanbut_socson@hanoi.gov.vn

          II. Người được ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

1.     Ông Lê Hữu Mạnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn

          Điện thoại: 0913360780

          Địa chỉ e-mail:lehuumanh_socson@hanoi.gov.vn

2.     Ông Đỗ Minh Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn

          Điện thoại: 0913522567

          Địa chỉ e-mail:dominhtuan_socson@hanoi.gov.vn

3.     Bà Vi Thị Bình Anh

          Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn

          Điện thoại: 0912355807

          Địa chỉ e-mail:vithibinhanh _socson@hanoi.gov.vn

          Người được ủy quyền thực hiện phát ngôn trong trường hợp người ủy quyền không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

          Thông tin về người được ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Sóc Sơn chậm nhất trong 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

          3. Địa điểm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin: Trụ sở UBND huyện Sóc Sơn, số 1 đường Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

 

 

 Đồng chí: Đỗ Thu Nga

 Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Sóc Sơn

 Số điện thoại: 043.885.0962 - 0912.011.119

 Email: dothunga_socson@hanoi.gov.vn

 chanhvanphong_socson@hanoi.gov.vn;

thư viện ảnh

các chuyên mục

Ảnh bản đồ

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 95
  • Tổng lượng truy cập: 34.309.469