THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở - 2.000794.000.00.00.H26
Loại thủ tục Văn hóa
Cơ quan thực hiện UBND Cấp xã
Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản

Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc   07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, UBND xã, phường, thị trấn
Trực tuyến 7 Ngày làm việc   07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc   07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Gửi hồ sơ đến Bộ phận Một cửa, UBND xã, phường, thị trấn
Thành phần số lượng hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Quyết định thành lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách Ban chủ nhiệm   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách hội viên   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Địa điểm luyện tập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quy chế hoạt động.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thời hạn giải quyết 7
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
77/2006/QH11 Luật 77/2006/QH11 11-11-2006 Quốc Hội
112/2007/NĐ-CP Nghị định 112/2007/NĐ-CP 26-06-2007 Chính phủ
18/2011/TT-BVHTTDL Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL 02-12-2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch