THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện ngày 08/02/2020 và ngày 09/02/2020

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:02  | Lượt xem: 424
Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện ngày 08/02/2020 và ngày 09/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND SÓC SƠN (TỪ NGÀY 10/12 - 16/12/2018 )

Ngày đăng 12/12/2018 | 08:19  | Lượt xem: 410
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND SÓC SƠN (TỪ NGÀY 15/10 - 21/10/2018 )

Ngày đăng 16/10/2018 | 08:21  | Lượt xem: 306
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY