THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 01 đến 7 tháng 02 năm 2021

Ngày đăng 02/02/2021 | 09:50  | Lượt xem: 149
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ  01 đến 7 tháng 02 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 25 đến 31  tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 26/01/2021 | 09:48  | Lượt xem: 82
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 25 đến 31 tháng 01 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ  18 đến 24 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 19/01/2021 | 09:46  | Lượt xem: 64
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 18 đến 24  tháng 01 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 11 đến 17 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 12/01/2021 | 09:45  | Lượt xem: 61
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ  11 đến 17 tháng 01 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 4 đến 10 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 09:43  | Lượt xem: 57
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 4 đến 10 tháng 01 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 5 đến 11 tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:08  | Lượt xem: 284
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 28 đến 4 tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 07:26  | Lượt xem: 194
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 21 đến 27 tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 07:23  | Lượt xem: 175
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 14 đến 20 tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 07:22  | Lượt xem: 152
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 7 đến 13 tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 07:20  | Lượt xem: 211
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY  

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 31 đến 6 tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 07:17  | Lượt xem: 192
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 24 đến 30 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 24/08/2020 | 03:44  | Lượt xem: 121
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 17 đến 23 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 17/08/2020 | 03:43  | Lượt xem: 120
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 10 đến 16 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 03:41  | Lượt xem: 98
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 3 đến 9 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:39  | Lượt xem: 88
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 27 đến 3 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:38  | Lượt xem: 94
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 20 đến 26 tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 03:31  | Lượt xem: 76
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 13 đến 19 tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 03:30  | Lượt xem: 93
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 6 đến 12 tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 03:28  | Lượt xem: 84
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 29 đến 5 tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:26  | Lượt xem: 81
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Hiển thị 1 - 20 trong 52 kết quả.