THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 21 đến 27 tháng 6 năm 2021

Ngày đăng 22/06/2021 | 04:38  | Lượt xem: 33
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 21 đến 27 tháng 6 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 14 đến 20 tháng 6 năm 2021

Ngày đăng 15/06/2021 | 04:37  | Lượt xem: 25
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 14 đến 20 tháng 6 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 7 đến 13 tháng 6 năm 2021

Ngày đăng 08/06/2021 | 04:34  | Lượt xem: 23
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 7 đến 13 tháng 6 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 31 đến 6 tháng 6 năm 2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 04:20  | Lượt xem: 21
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 31 đến 6 tháng 6 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 24 đến 30 tháng 5 năm 2021

Ngày đăng 25/05/2021 | 04:19  | Lượt xem: 22
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 24 đến 30 tháng 5 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 17 đến 23 tháng 5 năm 2021

Ngày đăng 18/05/2021 | 04:16  | Lượt xem: 22
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 17 đến 23 tháng 5 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 10 đến 16 tháng 5 năm 2021

Ngày đăng 11/05/2021 | 04:11  | Lượt xem: 11
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 10 đến 16 tháng 5 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 3 đến 9 tháng 5 năm 2021

Ngày đăng 04/05/2021 | 04:10  | Lượt xem: 13
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 3 đến 9 tháng 5 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 26 đến 02 tháng 5 năm 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 04:09  | Lượt xem: 12
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 26 đến 02 tháng 5 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 19 đến 25 tháng 04 năm 2021

Ngày đăng 20/04/2021 | 04:06  | Lượt xem: 12
 Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 19 đến 25 tháng 04 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 12 đến 18 tháng 04 năm 2021

Ngày đăng 13/04/2021 | 04:03  | Lượt xem: 11
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 12 đến 18 tháng 04 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 5 đến 11 tháng 04 năm 2021

Ngày đăng 06/04/2021 | 04:02  | Lượt xem: 12
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 5 đến 11 tháng 04 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 29 đến 4 tháng 04 năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 03:52  | Lượt xem: 11
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 29 đến 4 tháng 04 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 22 đến 28 tháng 03 năm 2021

Ngày đăng 23/03/2021 | 03:51  | Lượt xem: 13
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 22 đến 28 tháng 03 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 15 đến 21 tháng 03 năm 2021

Ngày đăng 16/03/2021 | 03:49  | Lượt xem: 11
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 15 đến 21 tháng 03 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 8 đến 14 tháng 03 năm 2021

Ngày đăng 09/03/2021 | 03:48  | Lượt xem: 11
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 8 đến 14 tháng 03 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 01 đến 7 tháng 03 năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 03:43  | Lượt xem: 13
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 01 đến 7 tháng 02 năm 2021

Ngày đăng 02/02/2021 | 09:50  | Lượt xem: 583
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ  01 đến 7 tháng 02 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 25 đến 31  tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 26/01/2021 | 09:48  | Lượt xem: 354
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 25 đến 31 tháng 01 năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ  18 đến 24 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 19/01/2021 | 09:46  | Lượt xem: 318
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 18 đến 24  tháng 01 năm 2021

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 398
Lượt truy cập trong tuần: 1933
Lượt truy cập trong tháng: 32344
Lượt truy cập trong năm: 32344
Tổng số truy cập: 3917160