LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 5 đến 11 tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:08  | Lượt xem: 133
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 28 đến 4 tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 07:26  | Lượt xem: 94
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 21 đến 27 tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 07:23  | Lượt xem: 78
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 14 đến 20 tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 07:22  | Lượt xem: 68
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 7 đến 13 tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 07:20  | Lượt xem: 87
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY  

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 31 đến 6 tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 07:17  | Lượt xem: 96
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 24 đến 30 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 24/08/2020 | 03:44  | Lượt xem: 61
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 17 đến 23 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 17/08/2020 | 03:43  | Lượt xem: 55
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 10 đến 16 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 03:41  | Lượt xem: 39
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 3 đến 9 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:39  | Lượt xem: 39
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 27 đến 3 tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:38  | Lượt xem: 42
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 20 đến 26 tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 03:31  | Lượt xem: 28
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 13 đến 19 tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 03:30  | Lượt xem: 47
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 6 đến 12 tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 03:28  | Lượt xem: 35
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 29 đến 5 tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:26  | Lượt xem: 30
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 22 đến 28 tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 22/06/2020 | 03:25  | Lượt xem: 37
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 15 đến 21 tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 15/06/2020 | 03:23  | Lượt xem: 32
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 8 đến 14 tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 08/06/2020 | 03:21  | Lượt xem: 29
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 01 đến 7 tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 03:19  | Lượt xem: 29
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND huyện từ 25 đến 31 tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 03:17  | Lượt xem: 40
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Hiển thị 1 - 20 trong 47 kết quả.