TIẾP NHẬN Ý KIẾN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới UBND Huyện trên Cổng thông tin điện tử đề nghị tổ chức/công dân gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau: Những thông tin sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Với tình hình dịch bệnh hiện nay rất phức tạp,thàn

Ẩn danh (07/08/2020 11:50)

Trả lời

UBND huyện Sóc Sơn đã tiếp nhận ý kiến của anh/chị, nội dung đã được chuyển đến UBND thị trấn kiểm tra, xử lý theo quy định

admin Sóc Sơn (08/08/2020 10:30)