TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết (10/12/2019)
Ngày đăng 11/12/2019 | 11:16  | Lượt xem: 499

Ngày 10/12/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Sóc Sơn đồng chí Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện đã tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019. Kết thúc ngày làm viêc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp 20 lượt (28 người) là công dân các xã Minh Trí, Minh Phú, Trung Giã, Bắc Sơn, Xuân Giang, Phù Linh, Tân Minh, Đức Hòa, Mai Đình, Tân Hưng, Kim Lũ, Hồng Kỳ, trong đó nội dung lĩnh vực Quản lý đất đai: 07 lượt; Trật tự xây dựng: 04 lượt; Dồn điền đổi thửa: 04 lượt; Giải phóng mặt bằng: 02; Khác: 03 lượt; Tiếp nhận 06 đơn.

Đồng chí Phạm Văn Minh – chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thực hiện tiếp công dân ngày 10/12/2019

Đồng chí Phạm Văn Minh – chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thực hiện tiếp công dân ngày 10/12/2019

Căn cứ vào nội dung kiến nghị của công dân, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn liên quan:

- Tập trung xem xét, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng thẩm quyền, trình tự, thời hạn theo quy định của pháp luật, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng; đảm bảo ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

- Nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tại các buổi tiếp dân định kỳ hàng tháng theo quy định. Trường hợp các vụ việc đã hết thời hạn giải quyết mà chưa có kết quả giải quyết, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo, tập trung đề xuất các giải pháp xử lý.

- Giao Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện trong việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổng hợp kết quả giải quyết, báo cáo lãnh đạo UBND huyện.

Ban Tiếp công dân huyện

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1339
Lượt truy cập trong tuần: 4907
Lượt truy cập trong tháng: 26762
Lượt truy cập trong năm: 26762
Tổng số truy cập: 1056211