TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Cụm thi đua số 10 Thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2020
Ngày đăng 07/02/2020 | 17:07  | Lượt xem: 600

Sáng ngày 07-02, tại huyện Sóc Sơn, cụm thi đua số 10 Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký giao ước thi đua năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Việt Thắng - Phó Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo một số ngành liên quan của các huyện Thanh Trì, Mê Linh, Gia Lâm, Đông Anh. Đại biểu huyện Sóc Sơ

          Sáng ngày 07-02, tại huyện Sóc Sơn, cụm thi đua số 10 Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký giao ước thi đua năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Việt Thắng - Phó Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo một số ngành liên quan của các huyện Thanh Trì, Mê Linh, Gia Lâm, Đông Anh. Đại biểu huyện Sóc Sơn có đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên , Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Quang Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và một số ban, ngành của Huyện.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Xuân Phương phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Sóc Sơn nhấn mạnh, năm 2020, các huyện trong Cụm thi đua số 10 tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thành 04 đợt, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá, chủ đề hành động của Thành phố, tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện thuộc Cụm.

         Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của Cụm do Trưởng Phòng Nội vụ Sóc Sơn Nguyễn Hồng Sơn trình bày khẳng định: Năm 2020, các đơn vị trong Cụm đăng ký 8 mô hình thi đua, trong đó 3/5 đơn vị đăng ký 02 mô hình. Cụ thể: huyện Sóc Sơn đăng ký mô hình “Xây dựng, phát triển, nhân rộng trà hoa thảo dược, cây dược liệu huyện Sóc Sơn”; Huyện Thanh Trì đăng ký mô hình “Chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở giáo dục mầm non tại Trường mầm non B xã Liên Ninh” và “Nuôi cá sông trong ao tại Đại Áng”; Huyện Đông Anh đăng ký mô hình “Tăng cường quản lý, khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện” và “Lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư trên địa bàn huyện”; Huyện Gia Lâm đăng ký mô hình “Trường học điện tử” và “Áp dụng mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”; Huyện Mê Linh đăng ký mô hình “Xây dựng hệ thống xử lý môi trường cho chăn nuôi tập trung tại xã Liên Mạc”.

Lãnh đạo các huyện trong cụm thi đua số 10 ký giao ước thi đua năm 2020

          Trên cơ sở kế hoạch và nội dung công tác thi đua khen thưởng năm 2020, các huyện thành viên của Cụm đã ký giao ước thi đua với 6 nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua hoàn thành tốt Kế hoạch kinh tế-xã hội Thành phố Hà Nội năm 2020; Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, tập trung vào đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ trên tinh thần lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu hội nhập quốc tế, phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, triển khai sâu rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên một số thủ tục hành chính; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW, phấn đấu mỗi đơn vị đăng ký từ 01 đến 02 mô hình và 01 đến 02 chuyên đề thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; Chỉ đạo tốt Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, tiến tới tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện; Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2020, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố, mô hình mới tiêu biểu. Đặc biệt, cả 5 huyện trong Cụm đều đăng ký nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020.

Phó Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố Hà Nội Đinh Việt Thắng phát biểu chỉ đạo

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố Hà Nội Đinh Việt Thắng ghi nhận và đánh giá cao Cụm thi đua số 10 là đơn vị đầu tiên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và ký ước giao ước thi đua với tinh thần khẩn trương, gọn, cải cách hành chính. Đồng chí cũng thông tin về kết quả công tác thi đua khen thưởng Thành phố với những điểm sáng, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế-xã hội Thủ đô năm 2019 với 24 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 89 đơn vị được tặng cờ thi đua của Thành phố, 4/5 đơn vị trong cụm thi đua số 10 được tặng cờ thi đua.

         Về kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của Cụm năm 2020, đồng chí Phó Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố Hà Nội đồng tình cao với 4 đợt phát động thi đua, 6 nội dung cam kết thi đua và 8 mô hình mà các đơn vị trong Cụm đã đăng ký. Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị trong cụm thi đua số 10 cần bám sát Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố, của từng huyện, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 để triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt cần tăng cường thực hiện phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới; Thi đua thực hiện cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, triển khai sâu rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên một số thủ tục hành chính. Đồng chí Đinh Việt Thắng cũng lưu ý các đơn vị trong Cụm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong từng cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và cộng đồng; Khen thưởng cần tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, người lao động trực tiếp, khen đột xuất, khen toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch UBND Huyện Phạm Văn Minh phát biểu tại hội nghị

         Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn - Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 đã lên tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Việt Thắng và triển khai thực hiện hiệu quả công  tác thi đua khen thưởng của Huyện Sóc Sơn và cụm thi đua số 10 trong năm 2020.

Trương Ngọc Lan-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 478
Lượt truy cập trong tuần: 18583
Lượt truy cập trong tháng: 62067
Lượt truy cập trong năm: 572657
Tổng số truy cập: 1602106