TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy
Ngày đăng 16/10/2020 | 07:51  | Lượt xem: 311

Sáng ngày 15-10, Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành:  Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020), Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2020), Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020) và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020). Các đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Nam Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi gặp mặt.

Thường trực, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy tặng hoa chúc mừng

Ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy Sóc Sơn đã có sự phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác; tham mưu cấp ủy lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, xây dựng thành công đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đến nay, Đảng bộ huyện có 63 chi, Đảng bộ trực thuộc với gần 14.500 đảng viên. Huyện 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, 18 xã trong huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng. 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy.

01 tiết mục văn nghệ chào mừng của Chi đoàn cơ quan Dân Đảng

Do có sự tham mưu đúng đắn của Ban Tổ chức Huyện uỷ, sau nhiều năm chú trọng đến công tác cán bộ, đến nay huyện đã có đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, có năng lực, có kiến thức trong lãnh đạo quản lý, xây dựng được đội ngũ cán bộ kế cận theo đúng qui hoạch đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ huyện đã đề ra. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo qui định của điều lệ Đảng cũng như qui định của Đảng bộ huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chất lượng kiểm tra được nâng lên, xử lý kỷ luật kịp thời đối với những đảng viên vi phạm, ngăn ngừa những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.., góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. Ban Dân vận Huyện uỷ thường xuyên được củng cố, bổ sung đảm bảo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ huyện; tập trung vào việc phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, thực hiện dân chủ XHCN dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; tăng cường đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng; tích cực vận động quần chúng nhân dân tin tưởng làm theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng huyện nông thôn mới; đẩy mạnh việc thực hiện qui chế dân chủ trên địa bàn. Văn phòng Huyện uỷ có sự trưởng thành vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực và các mặt hoạt động, công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ được nâng lên; việc chuẩn bị các loại văn bản tài liệu, các nội dung cho các kỳ Đại hội Đảng, các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ngày càng tốt hơn; việc ứng dụng các công nghệ thông tin vào hoạt động của công tác văn phòng được đẩy mạnh, việc giải quyết và xử lý thông tin của huyện đến các chi, Đảng bộ cơ sở kịp thời chính xác, chặt chẽ và khoa học hơn; tổ chức tốt công tác tiếp dân và tham mưu đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự gặp mặt kỷ niệm

Phát huy truyền thống lịch sử quý báu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà khẳng định, các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy Sóc Sơn đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu trên chặng đường mới.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà trình bày diễn văn kỷ niệm

Trọng tâm là thường xuyên củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị của Trung ương, Thành phố cũng như của huyện; tổ chức tốt việc học tập những chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy cao nhất quyền làm chủ tập thể của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, phát huy cao nhất vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên mới; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo qui định; đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường chỉ đạo thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường hơn nữa các hoạt động của Văn phòng Huyện uỷ theo hướng khoa học, đảm bảo chính xác kịp thời, phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện; tổ chức tốt việc thực hiện các Chương trình, Đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Văn My - nguyên Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp mặt

Phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Văn My - nguyên Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn bày tỏ sự phấn khởi, niềm vui mừng về những đổi thay của Huyện trong thời gian qua. Đồng thời, ôn lại và chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình công tác cùng các đồng chí công tác tại các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy ở những giai đoạn trước, qua đó, giúp đội ngũ cán bộ mới, cán bộ trẻ của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy hôm nay hiểu rõ hơn những đóng góp của các đồng chí qua các thời kỳ; đồng thời đánh giá cao những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ công tác tại các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Huyện. Đồng chí cũng khẳng định niềm tin, các đơn vị tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào những quyết định của Đảng bộ…

Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao kỷ niệm chương và tặng hoa cho các đồng chí nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy và Kiểm tra của Đảng

Nhân dịp này, 02 cá nhân được Văn phòng Trung ương Đảng tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”, 01 cá nhân được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”. Trước đó, Ban Dân vận Thành ủy đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho đồng chí nguyên Bí thư Huyện ủy Phạm Xuân Phương và Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Minh.

Trương Ngọc Lan-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 596
Lượt truy cập trong tuần: 9159
Lượt truy cập trong tháng: 82668
Lượt truy cập trong năm: 1016563
Tổng số truy cập: 2046012