TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

UBND HUYỆN HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày đăng 07/09/2022 | 16:13  | Lượt xem: 302

          Thực hiện Chương trình 04-CTr/TU Thành ủy, Chương trình 02-CTr/HU huyện ủy Sóc Sơn về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Ngày 06/9/2022, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao 10 xã: Đức Hòa, Phù Lỗ, Phù Linh, Đông Xuân, Tân Dân, Quang Tiến, Mai Đình, Xuân Giang, Nam Sơn, Thanh Xuân. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Kinh tế, Văn phòng Xây dựng NTM, Tài chính- Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo, Quản lý đô thị, Văn hóa - Thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện và đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực Nông thôn mới.

          Sau khi nghe phòng Kinh tế, Văn phòng Xây dựng NTM huyện báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành NTM nâng cao đối với 10 xã giai đoạn 2021-2025; Ý kiến phát biểu của các phòng, ban, đơn vị phụ trách hướng dẫn các tiêu chí và báo cáo của đại diện lãnh đạo UBND 10 xã dự họp. Đồng chí PCT UBND huyện yêu cầu các xã rà soát, đánh giá lại toàn bộ các tiêu chí NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn NTM nâng cao của UBND Thành phố tại Quyết định 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn hiện Đề án xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn trình Hội đồng huyện phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện. Đối với 3 xã: Phù Linh, Phù Lỗ, Đức Hòa đã được UBND huyện phê duyệt Đề án, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành NTM nâng cao năm 2022.

Đ/c PCT UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND 10 xã thực hiện các nhiệm vụ

        Đồng chí lãnh đạo huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng XD NTM huyện, các phòng, ban, đơn vị phụ trách các tiêu chí hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. UBND huyện thực hiện giao ban hàng tuần để kiểm điểm tiến độ triển khai của các xã, các phòng, ban, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Nguồn Văn phòng HĐND-UBND huyện./.

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 955
Lượt truy cập trong tuần: 3996
Lượt truy cập trong tháng: 9216
Lượt truy cập trong năm: 732043
Tổng số truy cập: 4616859