TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Các nghị định có hiệu lực từ 11.5.2020 đến 20.5.2020
Ngày đăng 11/05/2020 | 14:48  | Lượt xem: 375

NĐ 39202_NĐ.CP

NĐ 38.2020.NĐ.CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

NĐ 35.2020.NĐ.CP quy định chi tiết 1 số điều của Luật cạnh tranh 

NĐ 32.2020.NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 59.2012.NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

NĐ 37.2020.NĐ-CP sửa đổi Nghị định 1182015NĐ-CP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 660
Lượt truy cập trong tuần: 7973
Lượt truy cập trong tháng: 35
Lượt truy cập trong năm: 722862
Tổng số truy cập: 4607678