TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kết quả công tác phối hợp giữa ngành Tư pháp và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn trong việc tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn 2009 -2018

Ngày đăng 29/10/2018 | 12:00  | Lượt xem: 147
       Qua 9 năm thực hiện chương trình phối hợp số 1258/CTPH-BTP-BTTUBMTTQVN (2009-2018) tại huyện Sóc Sơn, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã được...

KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO CẤP HUYỆN “CUỘC THI TÌM HIỂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015”

Ngày đăng 19/09/2018 | 12:00  | Lượt xem: 122
          Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật hình sự năm 2015” trên địa...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 146
Lượt truy cập trong tuần: 402
Lượt truy cập trong tháng: 17196
Lượt truy cập trong năm: 321210
Tổng số lượt truy cập: 6069774