VĂN HÓA - XÃ HỘI

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP DÂN
Ngày đăng 23/11/2022 | 14:10  | Lượt xem: 132

Ngày 22/11/2022 tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện Sóc Sơn, đồng chí Phạm Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND huyện thực hiện công tác tếp công dân định kỳ quý IV năm 2022.

Tham dự có các thành viên Ban Tiếp công dân, đại diện lãnh đạo phòng tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Kinh tế, Đội Quản lý TTXD đô thị.

Tại buổi làm việc, đã đón tiếp 16 lượt, 21 công dân, 36 ý kiến phản ánh,  kiến nghị với cơ quan nhà nước, chủ yếu liên quan đến chế độ, chính sách trong giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và việc thi hành nhiệm vụ của một số cán bộ tại cơ sở.

          Đồng chí Phó Chủ tịch đã giải thích, làm rõ từng nội dung công dân kiến nghị, các thành viên Ban Tiếp công dân đã bổ sung, cung cấp thông tin về kết quả giải quyết của các cơ quan liên quan. Tại buổi làm việc, đã tiếp nhận 05 đơn để giao cho cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và tham mưu trả lời ông dân theo quy định./.

                                                                             NGUYỄN VĂN SOẠN

                                                                             VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN