VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày đăng 15/01/2024 | 11:03  | Lượt xem: 156

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới là chủ trương quan trọng, nhất quán và xuyên suốt được Huyện ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Sóc Sơn đặc biệt quan tâm; là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện. Trong đó, việc triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những giải pháp quan trọng và phát huy hiệu quả.

NHCSXH luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Sóc Sơn là huyện ngoại thành nằm ở phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, diện tích tự nhiên lớn thứ hai của Thành phố với 306,05km2, có 25 xã, 01 thị trấn, 189 thôn làng, tổ dân phố. Huyện tiếp giáp với 04 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Dân số của huyện hơn 37 vạn người, trong đó độ tuổi lao động chiếm 60,8%.

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ban thường vụ Huyện ủy đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, góp phần cùng với nguồn vốn trung ương để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách Huyện ủy thác qua NHCSXH đạt trên 21 tỷ đồng, giúp cho gần 500 lao động có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Tín dụng chính sách xã hội cùng với các chính sách khác đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện qua đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hiện đại, văn minh. Đã có 25/25 xã được nông nhận nông thôn mới. Hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Có thể khẳng định, tín dụng chính sách xã hội đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội huyện./.

 

 

NHCSXH huyện Sóc Sơn

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 94
Lượt truy cập trong tuần: 8261
Lượt truy cập trong tháng: 2700
Lượt truy cập trong năm: 104901
Tổng số lượt truy cập: 5853465