CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021

Ngày đăng 26/08/2021 | 10:04  | Lượt xem: 41
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021

Ngày đăng 26/07/2021 | 09:59  | Lượt xem: 13
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021

Ngày đăng 26/05/2021 | 09:03  | Lượt xem: 17
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021

Ngày đăng 28/04/2021 | 08:52  | Lượt xem: 10
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:42  | Lượt xem: 10
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020

Ngày đăng 01/12/2020 | 10:36  | Lượt xem: 27
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020

Ngày đăng 01/10/2020 | 08:32  | Lượt xem: 387
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 08:31  | Lượt xem: 200
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 Phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2020

Ngày đăng 30/07/2020 | 08:30  | Lượt xem: 157
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 Phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 08:28  | Lượt xem: 175
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Hiển thị 1 - 20 trong 24 kết quả.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2936
Lượt truy cập trong tuần: 13939
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1292993
Tổng số truy cập: 3584292