CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020

Ngày đăng 01/10/2020 | 08:32  | Lượt xem: 139
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 08:31  | Lượt xem: 51
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 Phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2020

Ngày đăng 30/07/2020 | 08:30  | Lượt xem: 32
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 Phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 08:28  | Lượt xem: 55
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020

Ngày đăng 31/05/2020 | 08:27  | Lượt xem: 27
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2020

Ngày đăng 23/04/2020 | 08:25  | Lượt xem: 34
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 737
Lượt truy cập trong tuần: 25632
Lượt truy cập trong tháng: 77494
Lượt truy cập trong năm: 77494
Tổng số truy cập: 2368793