Tìm kiếm

liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN

A. Lãnh đạo UBND huyện:

Phạm V ăn Minh

Chủ tịch

ĐT: 3.8843581

Vi Thị Bình Anh

P. Chủ tịch

ĐT: 3.8850972

Đỗ Minh Tuấn

P.Chủ tịch

ĐT: 3.5953678

 Lê Hữu Mạnh

P. Chủ tịch

ĐT: 3.8843531

B. Các đơn vị trực thuộc:

 

 

 

3. Văn phòng HĐND-UBND: 043.8843530 – Fax: 04.3884 3511

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Đỗ Thu Nga

 CVP

3.8850435

 

0912011119

2

Nguyễn T. Thu Hương

P.CVP

3.8843520

 

0919.431.918

3

Đỗ Thị Thanh An

P.CVP

3.5950192

 

0943.548.456

* Các bộ phận trực thuộc:

 

Tổng hợp Văn phòng

38843517

3.5950192

3.8850435

Tài vụ

38850792

Văn Thư

38843530

Thường trực Bảo vệ

38840233

FAX

38843511

Bộ phận Một cửa - Tiếp dân

38840102

 

* Lái xe:

Họ và tên

Nhà riêng

Di động

Đ/c Phạm Hải

  0963742628

Đ/c Cường

 

0915572889

Đ/c Thuyết

35950386

0984845175

Đ/c Nguyễn Hải

 

0912364498

Đ/c Vĩnh

3.5962763

0974 289 388

Đ/c Đức

 

0984047391

 

     4. Phòng Nội vụ: 043. 884 0134

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Nguyễn Hồng Sơn

Trưởng phòng

 

 

0983384966

2

Trần Thị Toàn

P. Trưởng phòng

 

 

0919595558

 

            5. Phòng Kinh tế:                                               Fax:  043.595 4943

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

2

 Hoàng Chí Dũng

Trưởng  phòng

38843523

 

0912652044

3

Nguyễn Ngọc Tân

Phó phòng

38840304

38865307

0989129392

4

 Tạ Thị Lừng

Phó phòng

38843535

35822785

0976753253

5

Tạ Thị Thu Trang

Phó phòng

 

 

01228311979

 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch:                                           FAX: 38850135

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

 Trịnh Hoàng Long

Trưởng phòng

38852015

 

0989088609

2

Nguyễn Minh Mẫn

Phó phòng

38840307

 

0976096036

3

Bùi Kim Thoa

Phó phòng

38854775

 

986676338

4

Trần Đức Nam

Phó phòng

35953243

38850976

0975158208

 

            7. Phòng Tài nguyên- Môi trường:       043.8840 429

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

 Nguyễn Trường Giang

Trưởng phòng

38854658

38851558

0913006858

 

2

Lê Thị Hải

Phó phòng

 

 

0983558818

3 Nguyễn Văn Toàn Phó phòng     0943546262
4 Nguyễn Phương Lan Phó phòng     01865010779

           

  1. Phòng GD&ĐT:    043.884 3526                        FAX: 38843526

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Trần Thị Thanh Huế

Trưởng  phòng

3.5950797

 

0915377377

2

Ngô Văn Chức

Phó phòng

3.8850919

38851080

0913 360 550

3

Phạm T.Lan Hương

Phó phòng

38840230

38851447

0945 750 734

4

Tống Minh Kiều

Phó phòng

 

 

0912919668

  1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 043.0885 0404

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Đoàn Văn Sinh

Trưởng phòng

35952714

38851529

0913.006.662

2

Lê Mạnh Thắng

Phó phòng

22423073

 

01692.889633

01696938818

3 Đào Anh Tú Phó phòng     0912055686

 

10.  Phòng Lao động – TB&XH:  38840164            Fax: 35950392

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Đặng Đình Trung

Trưởng phòng

35950392

38850994

0904304818

2

 Phạm Thị Thanh

Phó phòng

38840164

 

01263090568

3

Nguyễn T. Mai Hương

Phó phòng

 

 

0943723132

 

11. Phòng Tư pháp:   043. 8843 565

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Nguyễn Kim Tuyến

Trưởng phòng

 

38840600

0382460086

2

Nguyễn Văn Dũng

Phó phòng

38843565

 

0912066471

 

  1. Phòng Quản lý đô thị:  3.884 3512

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1.

Nguyễn Xuân Thắng

TP

35824888

  0974289399

2

Nguyễn Huy Du

PP

 

 

0989332678

3 Trịnh Văn Duy PP    0978282257

           

  1. Thanh tra Nhà nước: 3884 3591

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Lê Thị Hồng Giang

Chánh TT

3.595.4936

38840768

0983116877

2

Nguyễn Hữu Thông

P. Chánh TT

3.595.5801

 

0982385892

 

         14. Trung tâm phát triển quỹ đất:   046. 2630 528.

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Đỗ Như Khoa

Giám đốc

62630662

38850260

0913008517

2

Đàm Thận Thắng

P. GĐ

62630510

 

0913006406

3 Nguyễn Hữu Hùng P.GĐ    0983028588
4 Lê Đức NgọcP.GĐ  38850293 0912105170

 

15. Đội Thanh tra xây dựng:                                      FAX: 35954562

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Nguyễn văn Thu

Đội trưởng

38840309

 

0912772856

2

Tạ Văn Điệp

Đội phó

38840309

38850867

0914389869

3

Nguyễn Thanh Huyền

Đội phó

 

 

01643839463

  1. Phòng Y tế:  38850921

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Nguyễn Văn Trịnh

Trưởng phòng

35954121

38851030

0947501919

2

Phạm Duy Hùng

Phó phòng

38850921

35811042

0912512197

3 Nguyễn Thị HiềnPhó phòng     0972207787

 

17.  Ban Quản lý dự án:                                               FAX: 38843504

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Phạm Quang Ngọc

Giám đốc

62630692

  0966891973

2

Tạ Văn Đa

P. Giám đốc

04 3595 5727

38851933

0913358880

3

Vũ Thùy Ngân

P.Giám đốc

04 3884 0043

 

0916600669

4

Nguyễn Bá Hoàng

P. Giám đốc

04 3884 0043

 

0982366591

 

19. Ban quản lý rừng:  38850951

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Tạ Văn Chiêm

Giám đốc

35953272

35811826

0984187997

2

Phạm Văn Binh

P. Giám đốc

 

 

0989338657

     

20. Chi cục Thống kê: 043.885 3256

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Nguyễn Xuân Lợi

Chi cục trưởng

3.885 3256

 

0976.641.510

Phạm Thị Nguyên

P. Chi cục trưởng

3. 884 3524

 

0983.779.868

 

21. Ban Quản lý di tích Đền Sóc:  35951061

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Nguyễn Nam Nho

Giám đốc

35951061

38851636

092 9494 694

2

Nguyễn Văn Hiến

P. Giám đốc

3884 0486

 

0943712868

 

            22.  Trung Tâm TDTT huyện:           38843582                       FAX: 35951008

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Đào Hải Hà

Giám đốc

35951008

35954134

0912267812

2

Đồng Đức Hạnh

P. Giám đốc

35951008

35951981

0988366393

23. Trung tâm dạy nghề Sóc Sơn: 3. 885 1181

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Nguyễn Văn Khánh

Giám đốc

38850454

38840532

0913046221

2

Phạm Văn Cường

P. Giám đốc

 

35820226

0915342635

 

24. Nhà văn hóa:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Úy Văn Cảng

Giám đốc

22167433

35950835

0989 029 998

2

Trần Anh Hưng

P. Giám đốc

 

 

0912667535

 

25. Đài phát thanh:     

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

2

Nguyễn Quang Vệ

P. Giám đốc

6263 0908

38843710

01664386667

3

Đoàn Thị Hạnh

P. Giám đốc

6263 0901

 

0916458589

 

 

27 . Trung tâm dân số: 0438850306 -  0438840308

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riờng

Di động

1

Trần T.Thúy Miên

Giám đốc

3885 3968

38850144

0981366899

 

28. Hội Chữ thập đỏ:  3.595 5409

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Đào Thị Vui

Chủ tịch

595 3381

3.8850939

0912 702 788

2

Nguyễn Trà Liên

P. Chủ tịch

595 5409

  0983235151

 

29. Văn phòng đăng ký đất đai Sóc Sơn:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

NR

Di động

1

Vũ Thị Bích Thủy

Giám đốc

35955324

38831969

0983170204

2

Nguyễn Công Nguyên

P.GĐ

35955324

 

0912116760

 

thư viện ảnh

các chuyên mục

Ảnh bản đồ

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 232
  • Tổng lượng truy cập: 34.458.978